Astrologie a poradenství

Astrologie

Cílem astrologie by mělo být pomoci člověku pochopit jeho místo ve světě a porozumět tomu, jak nejen v jeho životě působí různé vlivy. Astrologie by něměla přinášet rozhodné výroky, ale spíše přinést takové informace, na základě kterých je pak možné se inteligentně rozhodnout. Takové astrologii se věnuji...

Tranzity

Tranzity poukazují na určitá období, pro něž jsou vhodné některé druhy jednání, zatímco jiné se nedoporučují. Je pravda, že na základě určitých tranzitů často dochází k určitým událostem nebo jevům. Přesto však není dobré považovat tranzity za znak nějaké neodvratné události, v níž jste jen pouhým bezmocně přihlížejícím účastníkem zájezdu zvaného "život". Je prozřetelné se zabývat svými tranzity v případě, že řeším ve svém osobním životě něco zásadního.

Cykly

V průběhu našich životů procházíme všichni stejnými či velmi podobnými cykly. Je dobré si jich být vědom a podstatně lépe tak využít svůj potenciál. Zvládnout hmotu a světský život nás nekompromisně učí Saturn, jehož první cyklus se uzavírá ve věku 29 let. Až teprve dobře zvládnutá Saturnova škola pouští člověka naslouchat hudbě z vyšších sfér - skutečné spiritualitě. Uranská opozice nebo-li krize středního věku v letech 40 - 42 je zásadním přelomem a je dobré si při ní nepodřezat větev pod vlastním zadkem, ale uskutečnit velmi konstruktivní změny. Návrat Chirona přibližně kolem padesátky může mít sebeléčivý účinek pokud k němu přistupujeme vědomě, obvyklejší však bývá kompletní somatizace duševních bloků. Druhý návrat Saturna přichází v 58 letech a ptá se, co jsme zhmotnili - zrealizovali v této inkarnaci? Podařilo se naplnit všechny naše sny?...

Aktuální astrologický výklad

V tomto typu výkladu se zaměřuji na aktivní působení pohybů planet, které působí na život klienta a vedou ho do určitých situací a prožitků. Klient tak má možnost ujasnit si, co prožívat chce a co už ne. Každý tranzit má několik možností projevu a to vychází z naší vnitřní konstituce. Např. pokud vzdorujeme Saturnským lekcím, naše vnitřní nastavení je odpor, pak nám Saturnské tranzity mohou přivodit i kruté ztráty... pokud jeho moudrou lekci vnímám, vím o ní a jsem ochoten spolupracovat s působením této energie, pak mám možnost se přiblížit osobnímu úspěchu, získat cennou zkušenost, moudrou výbavu do dalšího života. Dalo by se tedy říci, že výklad může pomoci klientovi si uvědomit, kde sám se sebou zachází nevhodně a co by mohl udělat jinak. Může pomoci klientovi vnímat i jinou rovinu života, která působí...

Práce na sobě

Z aktuálního astrologického výkladu je vždy zřejmé, co by klient mohl udělat pro svůj další rozvoj. Jak by mohl využít momentální působení planet  - tu "svou vlnu" pro další plavbu životem. Některé tranzity nám vyloženě vyplavují témata k transformaci. Jiné od nás chtějí se jen otevřít novým možnostem. Z každého výkladu tedy vzejde určité doporučení, co udělat pro své duševní i fyzické zdraví a seberozvoj. Kudy se dál posouvat...

Esence Araretama - https://araretama.cz/esence/

S brazilskými esencemi spolupracuji již mnoho let. Jsou to vibrační esence, živé kapky. Jejich jemněhmotná informace je obrovským přínosem pro moderního člověka, který je neustále atakován rychle se ubírajícím vývojem současného světa. Abychom v této proměnlivé době neztratili kontakt sami se sebou, jelikož stále jsme součástí živé přírody, potřebujeme nyní vědomě vnášet do našeho života její různorodé možnosti. Živé kapky jsou jednou z těchto možností. Nejen zdravěji jíst a žít více ekologicky, ale také prohloubit svou komunikační dovednost s širší přírodou okolo nás. Naše schopnost zůstat zdravě ve svých instinktech, cítit a vnímat ... by se pod tlakem rychle se ubírající doby mohla snadno vytratit či dokonce potlačit. Právě nyní je více než kdy jindy potřeba se změnit a stát se více flexibilními. Především emočně. Pokud trpíte přecitlivělostí a moderní chaos světa vás může až vypínat nebo udržovat ve stálém stresu či v potřebě se izolovat, pak i s tímto vám mohou esence pomoci. Podpoří vaši schopnost adaptovat se na tyto rychlé změny v našem současném životním prostředí. Naučí vás lépe zacházet sami se sebou. Vibrační esence vytvořené z rostlin, které pochází z jedné z nejstarších biodiverzit na planetě jsou neobvyklými a skvělými průvodci v různorodých tématech. Ráda jimi doplňuji jak astrologické výklady tak terapii. Je to velmi efektivní propojení spolupráce mezi člověkem a rostlinnou říší.


"Žádné vědomí se nerodí bez bolestí." - Carl Gustav Jung