Regresní terapie

Regrese je nástroj, pomocí něhož můžeme dohledat a léčit původní příčiny našich současných potíží.

Umožňuje nám vlastně prozkoumat časovou osu našeho vývoje. Tato osa zahrnuje kompletní informace vztahující se k našemu současnému životu. Na počátku konkrétního pátrání - sezení s klientem, je potřeba si ujasnit téma. Většinou bývá na první pohled zřejmé: vztahové potíže, rozchod, momentální krize v určité oblasti života, nemoc, ztráta blízké osoby, nepřekonané trauma, ztráta smyslu žití atd. Někteří lidé jen pociťují celkovou nespokojenost se svým životem...jiným se dějí zvláštní, nevysvětlitelné věci.

Dnes již málokoho překvapí, že mnoho našich potíží má kořeny v dětství. Během této důležité etapy našeho života se nastavuje naše sebehodnota a sebeláska a rozvíjí se naše osobnost. Od toho se později odvíjí naše uplatnění v životě a naše schopnost navazovat a udržovat kvalitní vztahy. Regresní technika umožňuje efektivně léčit traumata a hluboko potlačené nepříjemné vzpomínky našeho vnitřního dítěte. Probouzí tak náš zablokovaný tvořivý potenciál.

Pro pátrání v naší minulosti potřebujeme zkušeného průvodce - terapeuta. Praxe ukazuje, že schopnost vybavovat si události z vlastní minulosti je individuálně odlišná a rozmanitá. Někteří lidé mají velmi dobrou vizualizaci, zatímco jiní události spíše prociťují, některým vyskakují informace v podobě klíčových slov či symbolů do vědomí. Existuje přibližně 10% těch, kterým se nepodaří vybavit si cokoliv ze své hluboké minulosti. Pro ně jsou vhodné jiné metody.

Po jednoduché úvodní relaxační technice, která má napomoci celkovému uvolnění klienta, se zaměřujeme na předem určené téma a chronologicky postupujeme po časové ose. Skrze současné projevy a potíže se postupně dostáváme hlouběji do minulosti. Pokud je klient dostatečně odhodlaný a trpělivý, dostává se ve svém léčivém a sebepoznávacím procesu stále hlouběji. Dříve či později nahlédne do zákulisí své současné lidské role. Postupně zjistí, že už před vstupem do současného života měl svou individuální formu vědomí, čili duši. Důležitým mezníkem je samotný porod. Při jeho znovuprožití zjišťujeme, že jsme během této události - prvotní životní výzvy, přijali řadu postojů a přesvědčení, které neustále automaticky opakujeme v našem životě.

Klient díky regresi postupně získává nadhled, uvolní se tím potlačený emocionální náboj, což vede k úlevě a ke změně postoje vůči původně něpříjemným událostem. Často spontánně dochází k pochopení rolí, do kterých se člověk neustále dostával. S tím přirozeně přichází přijetí a odpuštění. V dlouhodobé hluboké práci na sobě se často stává, že se z hlubin podvědomí vynoří příběhy z dob dávno minulých. Díky rolím, které na sebe bereme v těchto příbězích -  obvykle role oběti či viníka, můžeme získat velmi cenné poznání, že smyslem života na Zemi je vývoj duše.

Cestou hlubokého poznávání sebe sama, pochopení a následného přijetí se můžeme osvodit ze svého vnitřního vězení.

"Láska je to, s čím jsme se narodili. Strach je zase to, co jsme se naučili. Duchovní cesta je způsob, jak se zbavit nebo odnaučit strachu a jak vrátit lásku zpět do našich srdcí. Láska je životní pravdou. Je to naše nejvyšší realita a poslání na zemi. Láska je to, s čím jsme se narodili."

- Marianne Williamson  Návrat k lásce


                Kdy zvolit regresní metodu?

Je pro vás těžké pochopit svoje vlastní chování? Jste frustrovaní a nespokojení? Jste rozhození a přecitlivělí? Máte pocity méněcennosti? Možná žárlíte? Nebo jste přetížení a v napětí? Uzavření či emočně zatuhlí? Vzdorujete? Ovládají vás často emoce, kterým nerozumíte? Nechápete své reakce? ... Ať už vás trápí jakkoliv intenzivní emoce, regrese vám může pomoci vstoupit do kontaktu s vaším nitrem a znovu se sám/sama se sebou potkat a lépe porozumět svým pocitům a reakcím. Proměnit je. Znovu najít ztracenou rovnováhu.