Věděli jste, že je dobré si čas od času udělat vnitřní úklid? Takový emoční detox? Emoce nejsou našimi trýzniteli. Představují jen naše nástroje, průvodce, ochránce a také spojence.

Některé své životní zkušenosti jsme schopní zaintegrovat až s odstupem mnoha let. Jen k tomu potřebujeme dozrát. Náš organismus umí sám vyhodnotit, kdy potřebujeme vysypat svůj "plný koš" odložených nestrávených emočních zážitků. Může se to projevit i jako deprese. Zapomínáme, že naše emoce mají skrytou pravdu, i když jsou nepříjemné nebo plné zdánlivě nebezpečných sil.

Věděli jste, že můžete změnit to, jak budete na určité situace reagovat? Chcete-li se prostě jenom cítít lépe nebo jinak, že to jde změnit? 

Věděli jste, že přestože jste běžný zdravý člověk a nemáte žádné závažné psychické potíže a jen se delší dobu necítíte ve své kůži, pak možná potřebujete nahlédnout hlouběji do svého nitra? A pokud s vámi často lomcují tytéž intenzivní pocity, že i to je dobrý důvod k práci na sobě?

Když začneme používat svou mnohonásobnou inteligenci, tedy i tu emoční a vnímáme také své tělo a napojíme se i na své vize... až pak si většinou vzpomeneme, že sice máme emoce, ale nesestáváme jen z nich.

Návrat v čase aneb regrese

"Jazykem duše je příběh a symbolika. A my jsme plní příběhů... Bylo by mylné se domnívat, že regrese slouží pouze k otevírání a zkoumání minulých životů. Cílem této velmi přirozené terapie je léčení našich zranění utržených v minulosti a to především v dětství, tak abychom mohli lépe fungovat v přítomnosti. Každý nedořešený problém a zranění se stává "místem" odkud nám uniká vitální energie, kterou potřebujeme teď a tady."

Obvykle 30 až 60 minut konzultace pokud je to třeba a 2 až 3 hodiny délka sezení v hodnotě 2500,- Kč.

Objednání schůzky formou SMS na telefonním čísle: 731 222 861 nebo emailem: chuda.jana@seznam.cz

Platba je možná v hotovosti na místě.


"Uctívejte minulost, jako svého učitele, uctívejte přítomnost, jako svůj výtvor a uctívejte budoucnost jako svou inspiraci. "  Stará indiánská moudrost


Více o regresní metodě


Regrese je nástroj, pomocí něhož můžeme dohledat a léčit původní příčiny našich současných potíží.

Umožňuje nám vlastně prozkoumávat časovou osu našeho vývoje. Tato osa zahrnuje kompletní informace vztahující se k našemu současnému životu. Na počátku konkrétního pátrání - sezení s klientem, je potřeba si ujasnit téma. Většinou bývá na první pohled zřejmé: vztahové potíže, rozchod, momentální krize v určité oblasti života, nemoc, ztráta blízké osoby, nepřekonané trauma, ztráta smyslu žití atd. Někteří lidé jen pociťují celkovou nespokojenost se svým životem...jiným se dějí zvláštní, nevysvětlitelné věci.

Dnes již málokoho překvapí, že mnoho našich potíží má kořeny v dětství. Během této důležité etapy našeho života se nastavuje naše sebehodnota a sebeláska a rozvíjí se naše osobnost. Od toho se později odvíjí naše uplatnění v životě a naše schopnost navazovat a udržovat kvalitní vztahy. Regresní technika umožňuje efektivně léčit traumata a hluboko potlačené nepříjemné vzpomínky našeho vnitřního dítěte. Probouzí tak náš zablokovaný tvořivý potenciál.

Po jednoduché úvodní relaxační technice, která má napomoci celkovému uvolnění klienta, se zaměřujeme na předem určené téma a chronologicky postupujeme po časové ose. Skrze současné projevy a potíže se postupně dostáváme hlouběji do minulosti. Pokud je klient dostatečně odhodlaný a trpělivý, dostává se ve svém léčivém a sebepoznávacím procesu stále hlouběji. Dříve či později nahlédne do zákulisí své současné lidské role. Postupně zjistí, že už před vstupem do současného života měl svou individuální formu vědomí, čili duši. Důležitým mezníkem je samotný porod. Při jeho znovuprožití zjišťujeme, že jsme během této události - prvotní životní výzvy, přijali řadu postojů a přesvědčení, které neustále automaticky opakujeme v našem životě.

Klient díky regresi postupně získává nadhled, uvolní se tím potlačený emocionální náboj, což vede k úlevě a ke změně postoje vůči původně něpříjemným událostem. Často spontánně dochází k pochopení rolí, do kterých se člověk neustále dostával. S tím přirozeně přichází přijetí a odpuštění. V dlouhodobé hluboké práci na sobě se často stává, že se z hlubin podvědomí vynoří příběhy z dob dávno minulých. Díky rolím, které na sebe bereme v těchto příbězích - obvykle role oběti či viníka, můžeme získat velmi cenné poznání, že smyslem života na Zemi je vývoj duše.

Cestou hlubokého poznávání sebe sama, pochopení a následného přijetí se můžeme osvodit ze svého vnitřního vězení.

Pro pátrání v naší minulosti potřebujeme zkušeného průvodce - terapeuta. Praxe ukazuje, že schopnost vybavovat si události z vlastní minulosti je individuálně odlišná a rozmanitá. Někteří lidé mají velmi dobrou vizualizaci, zatímco jiní události spíše prociťují, některým vyskakují informace v podobě klíčových slov či symbolů do vědomí. Existuje přibližně 10% těch, kterým se nepodaří vybavit si cokoliv ze své hluboké minulosti. Pro ně jsou vhodné jiné metody.

Před a po regresní terapii...

Den předem a v den regresní terapie není vhodné pít alkohol, užívat jakékoliv drogy anebo tlumící léky - na bolest či na spaní.  Toto vše může mít vliv na úspěšnost terapie. V den terapie raději nepijte kávu a čaje či jakékoliv stimulující nápoje - colu, Redbull... Doporučuji jíst lehčí stravu.

Po terapii je vhodné sníst nebo vypít něco s obsahem cukru např. ovoce, čokoládu či sušenku pro lepší uzemnění a rychlé doplnění živin pro váš mozek. Po terapii není vhodné řídit více jak cca 30 minut. Pokud jedete dál, domluvte si raději odvoz nebo přespání ve městě. Po terapii můžete být ospalí nebo cítit útlum. Je to zcela běžný stav po terapii, ze kterého se pak vyspíte.

Terapie není vhodná pro děti do 17 let a ženy ve vyšším stupni těhotenství. Regresní terapie nemusí být úspěšná u lidí, kteří užívají drogy, alkohol, psychofarmaka, antidepresiva, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. Toto vše snižuje úspěšnost regresní terapie.

Lidé s diagnostikovaným duševním onemocněním či poruchou... schizofrenií a jejími formami, depresivní, bipolární, kompulzivní či úzkostnou poruchou, případně jakoukoliv poruchou osobnosti - paranoidní, hraniční... a ti kteří se léčili nebo léčí buď ambulantně nebo byli hospitalizování na psychiatrii... prosím, držte se v rukou odborníků na tyto závažné nemoci pro svoje vlastní dobro.

Pokud trpíte nějakým duševním onemocněním, či berete nějaké léky stabilně, prosím informujte mě o tom ještě před sjednáním si termínu schůzky.  Ujasníme si nejprve, zda ve Vašem případě bude regresní terapie vůbec možná.


"Láska je to, s čím jsme se narodili. Strach je zase to, co jsme se naučili. Duchovní cesta je způsob, jak se zbavit nebo odnaučit strachu a jak vrátit lásku zpět do našich srdcí. Láska je životní pravdou. Je to naše nejvyšší realita a poslání na zemi. Láska je to, s čím jsme se narodili."Marianne Williamson - Návrat k lásce