Kontakt 

Místo k setkání:

Adresa:

Dejvická ulice 13,  PRAHA 6. Kancelář je v 1. patře v Mediačním centru Manofi, zvoňte prosím na zvonek Mediační centrum


Tato adresa je výborně dostupná. Poblíž je metro Hradčanská či metro Dejvická. Z obou stanic se pěšky během 10 minut dostanete na místo. E-mail:
chuda.jana@seznam.cz

Telefon:
+420 731 222 861

"Terapie a konzultace probíhají dle předchozí dohody. Objednání schůzky můžete udělat  nejlépe mailem či formou sms. Není snadné se mi dovolat. Doporučuji vám sms. Pokud mi napíšete zprávu, obvykle odpovím během dne s návrhem několika termínů k setkání, z nichž si pak můžete vybrat. Ideální je, pokud si rezervujete svůj termín obratem. Pokud trpíte nějakým duševním onemocněním, či berete nějaké léky stabilně, především antidepresiva, prosím informujte mě o tom ještě před sjednáním si termínu schůzky. Ujasníme si nejprve, zda ve Vašem případě bude terapie vůbec možná. Děkuji za pochopení."

Naše setkání pak může trvat i 5 hodin. Po terapii můžete být unavení. Je vhodné pak nemít žádné důležité jednání. Spíše čas pro sebe a klid.


ZKUŠENOSTI:

Rozvíjení emoční a spirituální inteligence mi změnilo život. V letech  2004 - 2007 jsem si prošla psychospirituální krizí. Projít tímto obdobím vědomě mi umožnila má znalost astropsychologie, cvičení kundalini jógy a víkendové konstelace traumatu. Tato zkušenost se pro mne stala osudovou. Více a více se na mě obraceli druzí lidé, kteří se také toužili posouvat, změnit sebe anebo změnit své životy. A tak jsem s nimi sdílela své poznání a zkušenosti. Mé osobní zájmy tak přerostly v mou každodenní práci. Časem jsem podporovala další a další lidi na jejich individuálních cestách za jejich různorodými cíli. Stále se rozvíjím a učím nové věci, které krásně doplní to, co už znám.


V roce 2009 jsem se poprvé setkala s Araretamou. Vzdělávací systém, který pochází z Brazílie a věnuje takovou pozornost právě emocím a rozvíjení emoční inteligence mě absolutně nadchnul. Autorka tohoto systému Sandra Epstein ho nazvala ARARETAMA - Cesta empatie. Hloubka, rozsah a možnosti, které toto učení nového typu nabízí modernímu člověku, ještě zdaleka nejsou plně objeveny. Stále se učíme od vibračních esencí. Systém Araretama mne překvapuje novými poznatky, které přináší. Právě živost práce s esencemi pro mne dokonale doplňuje vlastní zkušenosti s terapií, astrologií a osobním rozvojem. Sebe stejně jako jednotlivé esence z atlantského deštného pralesa považuji spíše za průvodce než-li terapeuta či léčitele. Každý člověk je jedinečný a je nakonec tím nejlepším mistrem na svůj vlastní život.


V létě 2020 procházím pokračovacím výcvikem s Mílou Lukášovou. Rozšiřuji své terapeutické dovednosti o hypnotické techniky a spirituální regrese vycházející z práce Michaela Newtona.

V roce 2019 vstupuji do kurzu PROMĚNY navrženém Carol Ann Hontz. Pod laskavým vedením Míly Rutové se seznamuji s technikou Mentálního zaostření, která mi umožňuje snadněji vystopovat emoční bloky také skrze svalový test.


V letech 2015/16 jsem prošla výcvikem u Míly Lukášové - regresní terapeutky s mnoha lety praxe. Tento výcvik mi pomohl integrovat hloubku osobní zkušenosti práce s duší a definitivně mě nasměroval k této účinné metodě. Regresní terapie je skvělý nástroj k sebepoznání i k léčbě emočních bloků. Díky všem předchozím zkušenostem s klienty pracuji s touto metodou nejraději. Nicméně není jediná, kterou používám...

V roce 2005 jsem začala navštěvovat systemické konstelace Radima Resse v Brně a po třech letech intenzivní práce na sobě a vytrvalé integrace nevědomého pod jeho vedením jsem se nakonec sama rozhodla absolvovat také výcvik u astroložky a terapeutky Jitky Jurdinové v Ostravě. Velmi mne oslovily její astrokonstelace a práce s ženskými principy. Po této zkušenosti se již sama věnuji skupinové práci a vedu prožitkové astrologické semináře. Následovala jsem také svou touhu po zasvěcení do práce s léčivými energiemi jako Seichim Reiky, Ra-sheeby a také do Shambally. Nejbližší je mi intuitivní práce s energií Ra-sheeba, která ke mně přišla přes léčitelku Martinu Novotnou Gayatri.

Astrologii se věnuji už od roku 2000. Vřelý zájem o tuto disciplínu přešel ve studium a absolvování mnoha prožitkových seminářů a workshopů v letech 2004 - 2010. Za stěžejní považuji neustálé zkoumání horoskopů reálných lidí a jejich životů v souvislosti s různými astrocykly. Osobním konzultacím se věnuji od roku 2004.

"Lidské vztahy slouží k tomu, abychom sami sebe poznávali, ne abychom byli se sebou spokojeni. Lidé, zvláště skuteční přátelé, jsou zrcadlem, ve kterém objevujeme sami sebe. "

   H. F. Weekly
Zásady ochrany osobních údajů

Pokud se chcete stát mým klientem a k objednání použijete můj telefon či email uvedený na těchto stránkách, svěřujete mi své osobní údaje. Jako zpracovatel zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR.

KDO JE SPRÁVCE/ZPRACOVATEL VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ?

Správce/zpracovatel: Jana Chudá, sídlo provozovny: Dejvická 13, Praha 6.

IČ: 04392426 a provozovatelka webové stránky: www.janachuda.cz

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracovávání obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 731 222 861 nebo na e-mail: chuda.jana@seznam.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, po jak dlouhou dobu a za jakým účelem. 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů a pro naplnění těchto účelů:

Poskytování služeb a plnění smlouvy: zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní kontakt, jméno, příjmení, adresa, datum, čas a místo narození, které potřebuji k plnění smlouvy vůči Vám a pro komunikaci s Vámi.

Vedení účetnictví a jste-li mým klientem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů či vystavení faktury.

Marketing - Zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu. Předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od posledního workshopu. Pokud nejste mým klientem, zasílám Vám pozvánku na workshop jen na základě Vašeho předchozího souhlasu a po dobu 3 let od udělení tohoto souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu zde uvedených lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům má přístup i moje účetní. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to tito poskytovatelé: Seznam, Fakturoid, Google, Webnode.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: chuda.jana@seznam.cz

Máte právo na informace Toto právo je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odmítnutím zasílání pozvánek na workshopy emailem či smskou).

Máte právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě.

Pokud využijete své právo na výmaz, být zapomenuti. Vymažu veškeré vaše osobní údaje z mého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dnů. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit


ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-maily s pozvánkou na workshop či služby Vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů  odhlašovací žádostí  v zaslaném e-mailu. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 18.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
- o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
- o svém právu požadovat informace, jaké osobní údaje jsou Správcem zpracovávány,
- o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich aktualizaci či opravu,
- o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s  ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán
- o svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Správce: Jana Chudá, Dejvická 13, Praha 6